Tuesday, January 01, 2008

veryca

sejuta makna terkias didirimu...

senyuman atau tangisan mereka mengirimkan pesan kepada kamu...

" Adakah jiwa dan nurani mu untuk kami semua?""