Wednesday, August 22, 2007

Eka Wenats

Bung Fachry....

Monika akan berkata:

"Berpalinglah kepada kami, makhluk rendah yang mendamba menjadi manusia. Bukan muka cantik dan tubuh sempurna yang aku cari. Tapi keberanian menatap di antara jeruji kemungkinan"

No comments: