Monday, December 31, 2007

Bobby

Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, ada raga dan sekalugus jiwa.....dengan begitu ada tawa dan ada canda, ada tangisan dan ada kesedihan, ada pengkhianatan dan dan kecurangan, ada kecongkakan dan ada kesombongan, ada iri dengki dan kejujuran, ada Dia begitu juga kita(Insan).

Manusia memang susah dimengerti Tuhan pun merasa payah mengurus makhluk yang satu ini. dikasih ini maunya itu diberikan itu maunya ini, memang susah dan payah.